Tietoa meistä

Jyväskylän Partiolaiset ry on aluejärjestö Jyväskylän alueella toimiville partiolippukunnille. Päätehtävämme on tukea lippukuntien järjestämää partiotoimintaa ja edistää lippukuntien välistä yhteistyötä.

Yhdistykseemme kuuluu 18 jäsenlippukuntaa, joissa toimii yhteensä noin 1 350 partiolaista. Järjestämme jäsenlippukuntien ikäryhmille erilaisia taito- ja johtajakoulutuksia, ohjelmatapahtumia sekä retki- ja leiritoimintaa. Lisäksi koordinoimme yhteisiä tempauksia, varainkeruuta ja tapaamisia, jotta lippukuntien yhteistyö ja verkostoituminen helpottuisi. Tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kuten kaupungin, seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa.

Yhteisvoimin toimimalla kaikkien lippukuntien osallistuminen toimintaan mahdollistuu omien voimavarojen mukaisesti!

Partiotoiminta on avointa kaikille kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Partio on lisäksi puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Jyväskyläläisissä lippukunnissa toimii myös erityisryhmiä: esimerkiksi sisupartiolaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Uutena toimintamuotona on tullut perhepartio 3-6 -vuotiaille lapsille, jotka osallistuvat partiotoimintaan oman lähipiirin aikuisen kanssa. Myös aikuiset voivat liittyä partioon ja useissa lippukunnissa on aikuispartiota.

Partiotoimintaa ohjaavat partion arvot ja partioihanteet. Partiotoimintaa toteutetaan vapaaehtoistyönä: partiolaisille ei perinteisesti makseta korvausta vapaaehtoistyöstä.

Jyväskylän Partiolaiset ry:n keskeisimmät tehtävät ovat:

  • Tukea ja edistää Jyväskylässä toteutettavaa partiotyötä edunvalvonna, viestinnän, markkinoinnin ja verkostoitumisen keinoin

  • Tukea lippukuntien keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja tapaamisia järjestämällä

  • Tukea lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa muun muassa järjestämällä koulutusta lippukuntien johtajistolle