Ohjelmajohtajien treffin sisältöä

Ohjelmajohtajien treffejä vietettiin reilu viikko sitten. Paikalla oli hieno vajaan kymmenen hengen porukka, joten keskustelua ja vuorovaikutusta saatiin hyvin aikaiseksi.

Päällimmäisiksi teemoiksi nousivat lippukunnan työnjaon selkeys sekä johtokolmikon keskinäinen vuorovaikutus, ryhmähengen luominen sekä etäilyajan luovuus ja siihen valmistautuminen.

Keskustelussa korostui ajatus, että Jokaisen lippukunnan työnjako on juuri sen lippukunnan tarpeiden ja henkilöiden näköinen. Tästä syystä myös pestit on hyvä suunnitella jo pestisopimuksesta lähtien niin, että se vastaa juuri sen hetkisiä tarpeita että henkilöiden kykyjä. Hyvän ja toimivan johtokolmikon avain onkin selkeät roolit sekä hyvä vuorovaikutus kolmikon kesken. Tässä korostuu myös johtokolmikon keskinäinen luottamus, voithan luottaa siihen, että kolmikon jäsenet hoitavat omat tehtävänsä?

Johtokolmikkoa on hyvä ajatella myös omana pienenä vartiona. Tällöin korostuu johtokolmikon yhteiset tavoitteet sekä tehtävät. Ehkä tällä ”vartiolla” voisi olla oma Whatsapp- ryhmä sekä säännöllisiä tapaamisia vain heille?

Myös näillä treffeillä esiin nousi hyvän ja toimivan ryhmähengen synnyttäminen, eikä suotta. Onhan tämä teema partiossa hyvin olennainen asia. Kun ihmisiä pestataan uusiin pesteihin sekä esimerkiksi yksi johtokolmikon jäsenistä vaihtuu, on myös tällöin tärkeää muistaa rakentaa ryhmähenki sekä dynamiikka uuden ryhmän kanssa uudelleen. Tähän sopivia tehtäviä voisi olla esimerkiksi ”Minun käyttöohjeet” (lähde: Tuija Kautto), jonka avulla jokainen pääsee kertomaan siitä, kuinka juuri hänen kanssaan tulee toimia ja kuinka hän on tottunut hoitamaan asioita.

Etäpartio oli vahvasti ohjelmajohtajien mielessä tänä etäilykeväänä. Paljon pohdittiin sitä, kuinka etäilystä saa mielekästä toimintaa.
Tässä käytännön vinkki jokaiselle: suunnitelkaa yksi valmis etäkerta työkalupakkiin, jotta etäilyn mahdollisesti pikaisestikkin yllättäessä se ei ”säikäytä” tai pää lyö tyhjää.

Tämän lisäksi lippukunnassa on syytä jakaa hyvät ideat myös muille. Monia asioita voi muokata hyvin helposti eri ikäkausille sopivaksi, joten miksi ei ideisi vaikka yhdessä kaikille ryhmille saman etäkerran tai etäkertoja tai tehdä näistä vaikka oman työkalupakin whatsappiin tai driveen.

Sen lisäksi, että lippukunnan sisällä on hyvä jakaa omia hyviä ideoita, voi samaa tehdä myös lippukuntarajojen ulkopuolella. Keskustelussa nousikin esille se, miksi me ei Jyväskylässä hyödynnetä paremmin toisia lippukuntia sekä heidän ideoitaan myös ohjelmaa miettiessä. Tällaista ajatusten vaihtoa ja avun pyytmistä voisi hyvin tehdä esimerkiksi facebookin ”Räyskelö”- ryhmässä.

Lopuksi ajatuksiin nousi myös treffien laajentaminen Akela- ja sampotreffien tai iltamien tasolle. Matalan kynnyksen paikkoja tulla suunnittelemaan partiokertoja, hakemaan ideoita sekä jakamaan omiaan. Katsotaan, miten tämä ajatus lähtee jalostumaan!

Kuullaanhan vielä 25.3. torstaina klo 18 lippukunnanjohtajien treffeillä! Linkki löytyy facebook- tapahtumasta!

Psst! Saimme mukaan vieraaksi myös Jyväskylän alueen uuden ohjelmavalmentajan; Milka Honkakosken. Milka on piirin ohjelmavalmentaja ja hänen tehtävänsä on ollu lippukunnan apuna ohjelma-asioihin liittyvissä kysymyksissä! Häneen voi ottaa yhteyttä milka.honkakoski@partio.fi.

Kuva: Tero Maaniemi /J-SP