Lippukunnanjohtajien treffien yhteenveto

Viime torstaina saimme johtokolmikon treffit päätökseen hienolla lopetuksella lippukunnanjohtajien kanssa. Paikalla oli väkeä useasta eri lippukunnasta ja osallistujamääräkin ylitti aikaisempien treffien määrät. Paikan päällä syntyi erittäin antoisaa keskustelua, erilaisia näkökulmia sekä uusia ideoita itse kullekkin lippukuntaan vietäväksi.

Lippukunnanjohtajien kanssa keskusteltiin paljon johtokolmikon todellisesta toimivuudesta. Monella johtokolmikon jäsenet saattavat olla nimetty tietyllä tavalla “pakon sanelemana” tai “kunhan vaan joku nyt sinne”. Joillakin työnjako saattaa muuten vaan vahingossa lipsua ja jälleen lippukunnajohtajalla on kaikki “taakka” johtamisesta. Kuulotaako tutulta? Tällöin olisikin tärkeää ottaa pieni breikki ja pitää palaveri johtokolmikon kesken ja pitää samalla vaikka yhteiset pestikeskustelut uudelleen. Onhan kaikki samalla viivalla hommista ja vastuista? Mikäli tällaiseen keskusteluun tarvitsee ulkopuolisen tukea, voi tässä hyödyntää esimerkiksi piirin lippukuntavalmentajia!

Myös pestaus mietitytti johtajia tapaamisessa. Selkeästi kaikki pohtiikin asioita hyvin samojen teemojen ympärillä, myös yli johtokolmikkorajojen. Pestauksessa eniten puhututti lippukunnan omat tavat pestata: sopiiko teille, että ohjelmajohtaja pestaa ryhmänjohtajat, vai onko se pestijohtaja? Vai onko pestijohtaja ainoastaan organisoija? Kuka pestaa hallituksen? Tärkeäksi pointiksi nousi myös pestikeskustelun ydintarkoitus: voisiko keskusteluun lähteä sillä ajatuksella, että lippukunta haluaa vain tietää mitä johtajilleen kuuluu?

Myös lippukunnanjohtajia mietitytti korona- ajan vaikutukset sekä ryhmälistän että johtajien jaksamiseen. Monella meistä varmasti on ajatuksissaan ne koronan tuomat negatiiviset muutokset partioarkeen. Keskustelussa kuitenkin pohdittiin, tulisiko meidän kuitenkin lippukuntina miettiä sitä missä me ollaan onnistuttu poikkeusoloissa?

Viimeisin vuosi on ollut varmasti lähes kaikille poikkeuksellinen ja tätä syystä väsyttänyt erityisesti johtajistoa, sillä jatkuva valppaana olo, tilanteen muuttuminen ja “turhaan suunnittelu” väsyttää vapaaehtoisia. Esitettiin teamsissa myös näkemys, jonka mukaan korona- ajan johtamista voitaisiin pitää tietynlaisena kriisijohtamisena. Tästä syystä olisikin syytä antaa itselleen myötätuntoinen ote sekä kiitos kaikesta siitä, mitä todella ollaan onnistuttu tekemään. Onko jäsenmäärä pysynyt samana, johtajat järjestänyt laadukasta ohjelmaa, oletteko onnistuneet pitämään yhden onnistuneen etäkerran tai hyvää johtajahuoltoa? Kaikki nämä ovat onnistumisia, ei vain selviytymistä.

Lopulta keskustelu tiivistettiinkin siihen, kuinka hyvää meille tekisi keskustelukulttuuri jossa lippukuntien kesken voitaisiin jakaa ne omat onnistumiset: leiri- ideat, retket, poikkeukselliset partiokerrat, retkipaikat, johtajahuollot tai hallintomallit. Näin me voitaisiin inspiroitua toisten onnistumisista sekä ottaa niitä omaan lippukuntaan sopivissa määrin mukaan sen sijaan että yhdessä vellottaisiin niissä “epäonnistumisissa” tai haasteissa.

____________________________________________________________________________

Näillä ajatuksilla oli mahtavaa päättää tämän kevään treffit. Saamamme palautteen perusteella treffit olivat onnistuneet ja toivottu lisä JyPan toimintaan. Tämän perusteella lähdetäänkin suunnittelemaan uusia treffejä syksylle ja toivotaan silloin, että päästään treffailemaan kasvotusten!

Tämän lisäksi ajatus nousi Jyväskylän alueen johtokolmikoiden omasta suljetusta facebook- ryhmästä, jossa olisi mahdollista käydä avoimesti keskustelua ja kyselyitä lippukuntien asioista yhdessä pohtien.

Tällä hienolla alulla lähdetään kehittämään Jyväskylän alueen lippukuntien vuorovaikutusta ja yhteistyöä eteenpäin! Kiitos kaikille osallistujille!

Kuva: J-SP / Atte Kesti