Jäsenkyselyn tuloksien yhteenveto

Suuri kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille.

Vastauksia tuli 77 kappaletta. Hallitus on nyt käsitellyt kyselyn tuloksia sekä pohtineet niihin reagoimista. Kyselyyn vastanneista 30% oli samoajia, 22% vaeltajia ja 48% aikuisia. 

Kyselystä selvisi, että lippukunnat pitävät pääsääntöisesti JyPaa tärkeänä osana Jyväskylän lippukuntien arkea. 

Vastanneet olivat tyytyväisiä siihen, millaista toimintaa JyPa on jo järjestänyt lippukunnille. Vastauksista näkyi yhdenmukaisesti toive eri ikäkausien yhteen tuomiseen sekä eri lippukuntien johtajien yhteen tuomiseen. Juuri tätä myös JyPan hallitus pyrkii järjestämään ja tähän keskitytään myös enemmän useamman ikäkauden osalta poikkeustilanteen loputtua ja syksyn alettua. 

Suureksi toiveeksi kyselyssä nousi yhteiskyytien järjestäminen. Asiasta on käyty keskustelua jo aikaisemmin ja tämä on selkeästi lippukuntien merkittävä tarve tapahtumiin osallistumista ajatellen. Tähän asiaan hallitus ottautuu parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrkii jatkossa reagoimaan kyytitarpeisiin ajoissa sekä tarjoamaan yhteiskyytejä niihin tapahtumiin, joihin se on järkevää järjestää. 

Kyselyssä tuli esiin myös pientä epävarmuutta siitä, mikä JyPan toiminnan tarkoitus on. Tarkoitus ei ole kilpailla piirin tai SP:n kanssa erilaisen tapahtumien järjestämisestä, emmekä lähtökohtaisesti järjestä tapahtumia, joita joko piiri tai SP tarjoaa jäsenilleen. Tarkoitus on tukea lippukuntia alueellisessa yhteistyössä, tarjota kohdennetusti jotain, mitä esimerkiksi piirin ei ole mahdollista järjestää sekä tukea myös osallisuutta piirin toimintaa.