Jäsenkyselyn tuloksien yhteenveto

Suuri kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille. Vastauksia tuli 77 kappaletta. Hallitus on nyt käsitellyt kyselyn tuloksia sekä pohtineet niihin reagoimista. Kyselyyn vastanneista 30% oli samoajia, 22%…