Me

Jyväskylän Partiolaiset ry on aluejärjestö Jyväskylän alueella toimiville partiolippukunnille eli partion paikallisyhdistyksille. Aluejärjestö tukee lippukuntien järjestämää partiotoimintaa ja edistää lippukuntien välistä yhteistyötä. Jyväskylässä on 18 partiolippukuntaa, joissa toimii yhteensä noin 1 350 partiolaista. Jyväskylän Partiolaiset ry järjestää koulutuksia, tapahtumia ja tapaamisia, jotta lippukuntien yhteistyö ja verkostoituminen helpottuisi. Lisäksi yhdistys koordinoi yhteisiä tempauksia sekä varainkeruuta. Yhteisvoimin toimimalla kaikkien lippukuntien osallistuminen toimintaan mahdollistuu omien voimavarojen mukaisesti.