Tietoa meistä

Jyväskylän Partiolaiset ry on aluejärjestö Jyväskylän alueella toimiville partiolippukunnille eli partion paikallisyhdistyksille. Aluejärjestö tukee lippukuntien järjestämää partiotoimintaa ja edistää lippukuntien välistä yhteistyötä. Jyväskylässä on 18 partiolippukuntaa, joissa toimii yhteensä noin 1 350 partiolaista. Jyväskylän Partiolaiset ry järjestää koulutuksia, tapahtumia ja tapaamisia, jotta lippukuntien yhteistyö ja verkostoituminen helpottuisi. Lisäksi yhdistys koordinoi yhteisiä tempauksia sekä varainkeruuta. Yhteisvoimin toimimalla kaikkien lippukuntien osallistuminen toimintaan mahdollistuu omien voimavarojen mukaisesti.

Jyväskylän Partiolaiset ry:n toiminnan tavoitteena on tukea lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan toteuttamisessa. Partio-ohjelman mukainen kohderyhmä on 7-22 -vuotiaat lapset ja nuoret. Yhdistys tukee lippukuntia järjestämällä erilaisia taito- ja johtajakoulutuksia, ohjelmatapahtumia sekä retki- ja leiritoimintaa partion eri ikäkausille. Tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kuten kaupungin, seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tänä vuonna Jyväskylän Partiolaiset juhlivat 30. toimintavuottaan.

Partiotoiminta on paitsi avointa kaikille kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta niin myös puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Jyväskyläläisissä lippukunnissa toimii myös erityisryhmiä: esimerkiksi sisupartiolaisia on noin 50. Sisupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.

Partiotoimintaa ohjaavat partion arvot ja partioihanteet. Partiotoimintaa toteutetaan vapaaehtoistyönä: partiolaisille ei perinteisesti makseta korvausta vapaaehtoistyöstä.

Jyväskylän Partiolaiset ry:n keskeisimmät tehtävät ovat:

  • Tukea ja edistää Jyväskylässä toteutettavaa partiotyötä viestinnän, markkinoinnin, edunvalvonnan ja verkostoitumisen keinoin

  • Tukea lippukuntien keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja tapaamisia järjestämällä

  • Tukea lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa muun muassa järjestämällä koulutusta lippukuntien johtajistolle